MISE

Česká korouhev je celonárodní spolek (asociace) podporujcí český šerm, sdružující profesionální, poloprofesionální skupiny i amatérské spolky historického šermu, historicko-divadelní spolky, historické hudební skupiny, skupiny věnující se historickým tancům, řemeslníky, herce a jednotlivé zájemce o experimentální archeologiii a historii samotnou. Zaměřujeme se především na historický šerm, dobové tance, divadelní činnost, dobovou hudbu, historická řemesla, dobové hostiny, městské slavnosti, průvody, a kulturně-historické akce cílené na období českého středověku. 

BIOGRAFIE
Historický šerm, šermíři, historické tance, kejklíři, řemesla, stánkaři, eventové akce, naučné pořady, městské slavnosti, průvody, bitva, ohňostroje, kouzla

Naše sdružení vzniklo oficiálně v roce 2006 ačkoliv jeho základy byly položeny již v dobách dřívějších spíše v podobě hnutí. Naší nedílnou součástí jsou již existující skupiny historického šermu či další kulturně-historické spolky, které se v této oblasti pohybují již dlouhou řádku let a patří mezi kolegy k uznávaným odborníkům. Díky znalostem a zkušenostem, které jsme nabyli, můžeme jako celek větší, než několik nadšenců, realizovat společné cíle mnohem precizněji a s větší odpovědností. Naším hlavním cílem a prioritní myšlenkou je vytvořit národní organizaci, která by byla nejen oporou jejích členů, ale především poslem kulturního a historického dědictví zemí koruny české pro generace dnešní i budoucí.

Věříme, že naším přičiněním se v minulosti podařilo záslužně zavést změny v přístupu našich souputníků k oboru (a to nejen z našich řad) a dále ke zvýšení standardů věrohodnosti předváděných historických kostýmů, výstroje a dobových praktik. Zabýváme se též znovuobjevováním již dobou zapomenutých a nepoužívaných řemeslných technik a činností, například středověkým válečnictvím, tancem, malbou, stavebnictvím, produkcí dobových výrobků historicky doloženými způsoby etc. Při rekonstruování a praktikování těchto činností však dbáme na dobové ztvárnění či zpracování se snahou o aplikaci získaných výzkumných poznatků. Soustředíme se především všeobecně na českou historii a vše kolem ní avšak možnosti našeho zaměření jsou víceméně "neomezené".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilířem našeho sdružení je především pořádání či účastenství na kulturně-historických akcích zaměřených na poznávání tradic a rekonstrukci života našich předků v dobách dávno minulých a dále pomoc historickým památkám, které se nacházejí v kritickém stavu.

 

Součástí našeho konání jsou historické projekty experimentální archeologie, eventové akce, divadelní, šermířská a hudební vystoupení, ukázky středověkých řemesel a tehdejšího způsobu života. Náši členskou základnu tvoří performance profesionálové, stejně tak jako fanoušci oživlé historie. 
 

Pro většinu z nás je tato činnost hlavně koníčkem a zábavou, pro některé také možností obživy avšak hlavním mottem našeho spolku je především zábavným způsobem podaná kulturně-historická osvěta určená nejen domácímu ale i zahraničnímu obecenstvu. Česká korouhev je zde prostě pro pobavení široké veřejnosti. Hospodské frašky, kde se dva poperou o láhev rumu, nebo o markytánku, vraždy za žold, rytířský turnaj, velkolepá bitva kde rytíři bojují o přízeň císařovny, vystoupení plivačů ohně, kejklířů a muzikantů nebo rekonstrukce historické bitvy, to všechno nám není cizí...

Historický šerm, šermíři, historické tance, kejklíři, řemesla, stánkaři, eventové akce, naučné pořady, městské slavnosti, průvody, bitva, ohňostroje, kouzla

.. naučné pořady, městské slavnosti, průvody, bitvy, ohňostroje, kouzla, historický šerm, šermíři, historické tance, kejklíři, řemesla, dobová hudba...